ADVOKAT MED SPECIALE I RETTIGHEDER OG UNDERHOLDNINGSBRANCHERNE

Jeg har i mere end 13 år været juridisk rådgiver for kunstnere, musikselskaber, produktionsselskaber, teatre, forlag, iværksættere og en lang række andre virksomheder og kreative mennesker. Idet næsten al underholdning udspringer af kunstneriske præstationer, har mine klienter ofte stort fokus på spørgsmål om rettigheder, som f.eks. ophavsret, licensrettigheder, digitale rettigheder mm. Men, også kreative mennesker stifter selskaber og indgår kontrakter, og min rådgivning omfatter derfor også mere traditionelle opgaver.

Med mere end 30 års erfaring som direktør, manager, iværksætter, konsulent samt professionel, udøvende musiker på internationalt niveau, har jeg unikke forudsætninger for at hjælpe dig og din virksomhed med store og små spørgsmål indenfor musik og underholdning.

Du er altid velkommen til at ringe for en uforpligtende samtale.


Du kan læse mere om mig på LinkedIn.

linkedin3
 
 
 
 
 
 

advokat@wanscher.dk
Tlf: +45 21 67 01 21
Advokat Wanscher ApS
CVR nr. 37535680
Refshalevej 147 3. sal
1432 København K

Advokat Kåre Wanscher er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokat Kåre Wanscher er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Wanscher ApS uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Advokat Kåre Wanscher er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Eventuelle tvister i anledning af rådgivningen skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Wancher ApS, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk